Våra internationella utbildningsprogram är nu öppna för ansökan.

Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Etiopien, Laos, Malawi, Moçambique, Myanmar, Nepal, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda och Zambia uppmanas att nominera kandidater.

På grund av Coronavirus-pandemin kommer vi att erbjuda detta program i virtuell miljö om det fortfarande inte är möjligt att resa i världen.

Våra internationella utbildningsprogram syftar till att utveckla förståelsen för teoretiska och praktiska aspekter av immateriella tillgångar och dess användning - som ett verktyg för nationell utveckling av innovation och kreativa näringar.

Utbildningsprogrammet utforskar skärningspunkten mellan immateriella tillgångar och områden som hälsa, klimatförändringar, utbildning och jordbruk och hur man kan säkerställa sammanhängande allmänpolitiska svar på mångfacetterade utvecklingsfrågor.

Ett starkt fokus ligger på att deltagarna genomför olika projekt för förändring, vilka syftar till att främja nationell innovation, kreativitet och tekniska framsteg, i linje med nationella prioriteringar. Detta för att säkerställa hållbarhet och införa förändringar i sociala, ekonomiska, kulturella och vetenskapliga institutioner genom att använda immateriella tillgångar som ett verktyg för utveckling.

En annan viktig aspekt för utbildningsprogrammets deltagare är nätverksbyggande och samhällsutveckling.

Programmet organiseras av PRV i samarbete med WIPO och stöds av Sida, som en del av implementeringen av Sveriges utvecklingspolitik.

Inbjudna länder

Följande länder uppmanas att nominera kandidater:

Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Etiopien, Laos, Malawi, Moçambique, Myanmar, Nepal, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda och Zambia.

Kortfakta

Utbildningsprogrammet kommer att hållas 15 november - 4 december 2020 med ett uppföljningsmöte planerat till den 13-18 juni 2021.

Sista ansökningsdatum är 1 september 2020

Capacity development med våra internationella utbildningsprogram (på engelska)