Kapacitetsutveckling i Afrika och Asien

PRV har sedan många år genomfört kapacitetsutveckling tillsammans med WIPO med stöd från Sida, i ett antal länder i Afrika och Asien.

2020 års tre programomgångar genomförs helt digitalt med deltagarna på distans.

Nu öppnar ansökan till 2021 års första program, vi hoppas kunna välkomna deltagarna till Stockholm, om inte det går erbjuds programmet digitalt.

För mer information om våra utbildningsprogram, capacity development