Konferens om hälsorisker med piratkopierade produkter

Piratkopiering är ett växande problem i Sverige och resten av världen. Förutom att piratkopiering innebär stora förluster för företag, är risken stor att som konsument råka ut för en hälsovådlig produkt. Vad kan vi göra för att minska riskerna?

Välkommen på en kostnadsfri konferens om hälsoriskerna med piratkopierade produkter.

Datum: onsdag 11 december 2019

Tider: 09:30-15:00

Plats: PRV, Valhallavägen 136, Stockholm

Anmälan, senast 6 december till: seminarium@prv.se

- Hälften av alla som köper piratkopierade produkter i Sverige gör det i tron att de köper original. Det är ett problem både för svenska företag som förlorar 17 miljarder per år, och för konsumenten som riskerar att sätta sin hälsa på spel, säger Peter Hedin, PRV:s expert på piratkopiering.

Det är viktigt att uppmärksamma de problem och risker som piratkopierade produkter innebär, och därför bjuder PRV och SWEDAC in till en konferens på temat. Den 11 december tar vi ett gemensamt grepp runt frågan. Vilka är riskerna, och vad kan vi göra för att minska handeln med piratkopior och därmed riskerna som det innebär? Under konferensen får du möjlighet att lyssna till experter från Svensk Handel, Tullverket, Läkemedelsverket, SKF, Elsäkerhetsverket och Kemikalieinspektion.

Under konferensen kommer även EUIPO - European Union Intellectual Property Office, att presentera en alldeles ny rapport om hälsoriskerna med piratkopiering. 

- Vi hoppas att dagen ger deltagarna nya perspektiv på piratkopiering, produktsäkerhet, och konsumentskydd, avslutar Peter Hedin.

Program:

  • 9:30 – 10:00 Registrering och kaffe
  • 10:00 – 10:30 Välkommen: Margareta Ternell, PRV och Robin Lundgren, SWEDAC
  • 10:30 – 11:15 Rapport om piratkopierade läkemedel från EUIPO:Hälsorisker med piratkopierade produkter. Laurent Szymkowiak
  • 11:15 – 12:30 Myndigheter om produktsäkerhet: Per Holgersson, Tullverket, Patrik Espino Colin. Elsäkerhetsverket, Elin-Maria Bergsten, Läkemedelsverket och Karin Alkell, Kemikalieinspektionen
  • 12:30 – 13:30 Lunch
  • 13:30 – 14:10 Vad gör Svensk Handel för att skydda konsumenter? Jolanda Girzl, Svensk Handel
  • 14:10 – 14:40 Köpa billigt från Kina kan stå dig dyrt. Johan Bravert, (TBC) SKF
  • 14:40 – 15:00 Avslutning, Peter Hedin, PRV

Säkra din plats! Anmäl dig genom att skicka e-post till seminarium@prv.se

Konferensen anordnas i samarbete med Marknadskontrollrådet.