Myndigheternas anseende 2020

Idag presenterade KantarSifo resultatet av den årliga undersökningen kring allmänhetens uppfattning av svenska myndigheter.

PRV:s anseendeindex är 51, oförändrat sedan förra året. Denna plats delar vi med Strålsäkerhetsmyndigheten och Säpo. Den myndighet som fick högst ranking var SMHI med 62 i index och lägst hamnade Arbetsförmedlingen med -19. Snittet är 36.

KantarSifo har genomfört 15 172 webbaserade enkäter bland allmänheten under perioden 23 maj – 17 juni. Det som mäts i undersökningen är:

  • Allmänt rykte
  • Känslomässig samhörighet
  • Organisationens kompetens

Generellt i Europa har det skett en betydande ökning i förtroende för myndigheter, regeringar och departement. Så också i Sverige.