En logotyp bestående av EU-flaggan med stjärnor samt texten Your Europe i blått till höger om flaggan
Det här är den officiella logotypen för Your Europe som finns på alla webbsidor som är anslutna till portalen youreurope.eu.

Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU.

Den 12 december lanserades EU-portalen youreurope.eu. PRV är en av cirka 60 svenska myndigheter som är anslutna till portalen. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG, - som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns idag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska. För företagare finns information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag över hela Europa. PRV bidrar med information om immateriella rättigheter för företagare.

Your Europe-logotyp

Alla webbsidor på PRV:s webbplats som omfattas av SDG-förordningen har Your Europe-logotyp, möjlighet till användaråterkoppling, är taggade med metadata samt samlar in besöksstatistik.

Till youreurope.eu

Till EU-förordningen Single Digital Gateway