Nytt serviceåtagande för patent

PRV har förändrat serviceåtagandet för patentansökningar inför år 2020, för att få en effektivare handläggning med högre kvalitet.

I det nya serviceåtagandet har den maximala väntetiden för nationella patentansökningar ändrats till nio månader, för att få ett första tekniskt föreläggande. Handläggningen kommer därmed i större grad kunna utföras av den mest kompetente handläggaren, inom respektive tekniskt område.

Dessutom införs en ny maximal tidsgräns på tolv månader för ytterligare föreläggande eller annan återkoppling från PRV. Därmed kommer PRV att i högre grad än tidigare prioritera handläggningen av ansökningar där sökanden åtgärdat alla brister.

Målsättningen alltid att leverera så snabbt det går

Tidsgränserna i det nya serviceåtagandet definierar en absolut maximal väntetid i ett patentärende. Vår målsättning är förstås att leverera betydligt snabbare än så. Nästa år, 2020, kommer vi att redovisa aktuella väntetider för förelägganden på vår webbplats, och uppdatera dem vid förändringar. Vi tror att detta kommer att bli värdefullt för våra kunder.

Samtliga förändringar görs för våra kunders bästa, för att få en handläggning med största möjliga förutsägbarhet och kvalitet. Den övergripande målsättningen är självklart att PRV alltid ska hålla de leveranstider som utlovas, men också att vi ska leverera ärenden så snabbt som möjligt.

PRV:s serviceåtagande