Officiella beteckningar

Den 1 maj trädde en ny förordning gällande vissa officiella beteckningar i kraft.

Den 1 maj trädde en ny förordning gällande vissa officiella beteckningar i kraft. Den nya förordningen har SFS-nummer 2019:167 och ersätter förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar. I förordningen regleras tillämpningen av lag (170:498) om vapen och vissa officiella beteckningar. Förordningen har framförallt fått en språklig översyn och anpassats till moderna förhållanden. Exempelvis är kravet på att det sökta mönstret eller kännetecknet ska ges in i tre exemplar nu borttaget.

Här kan du läsa mer om officiella beteckningar