Ord och begrepp om immaterialrätt

Lär dig mer om immaterialrätt genom att läsa vår lista med vanliga ord och begrepp.

Immateriella tillgångar – är företagets tillgångar som inte går att ta på. Exempel på immateriella tillgångar är varumärke, patent och upphovsrätt, men också medarbetares kompetens och spetskunskap, kundregister, affärsmodeller, design, tillverkningsprocesser, databaser, interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan räknas som immateriella tillgångar.

För att få största möjliga affärsnytta av sina immateriella tillgångar krävs en medveten hantering av dem. Varumärke och logotyp kan till exempel säkras med en registrering, design kan registreras, kompetens och spetskunskap kan säkras genom avtal, tillverkningsprocesser kan skyddas genom företagshemlighet eller patent.

Många immateriella tillgångar kan licensieras ut eller säljas, exempelvis affärsmodeller, varumärken och teknik. Ett företags immateriella tillgångar kan också generera affärsnytta genom att attrahera potentiella finansiärer och samarbetspartners.

Lär dig mer om immaterialrätt genom att läsa om vanligt förekommande ord och begrepp. Dessa används flitigt i sammanhang där man diskuterar immateriella tillgångar.

Vanliga ord och begrepp om immaterialrätt