Affärsnytta med patentinformation

Världen är full av smarta, tekniska och patenterade lösningar. Du skapar värde för ditt företag om du drar nytta av det som redan har uppfunnits och som finns utförligt beskrivet i patentinformation.

Mängden information, variationen och hastigheten med vilken information skapas ökar och kommer, inom en överskådlig framtid, att fortsätta öka.

För ditt företag kan insamlad och bearbetad information om patent öka kunskapen och skapa värde för företaget. Att använda informationen är ett strategiskt verktyg för att få kunskap när du utvecklar teknik och företagets affärsmodell.

Läs mer om patentinformation och hur du använder dig av den

Lär dig mer

Den 19 september erbjuder PRV en kursdag om att söka i patentinformation.

Nyckeln till framgång - konsten att söka i patentinformation