Man och kvinna samtalar och skriver på papper

PRV söker rådgivare som vill genomföra IP scan åt SMF

Nu erbjuder EUIPO finansiellt stöd till små- och medelstora företag. PRV söker personer eller organisationer som har erfarenhet av att stötta SMF och kan genomföra IP scanning.

(Denna kurs är inte längre aktuell)

PRV söker dig som har erfarenhet av att stötta SMF inom immateriella tillgångar och vill gå den obligatoriska kursen hos EUIPO i vår. Efter kursen kan du erbjuda företagare en IP scan som är en enkel form av IP-strategi. 

SMF i Sverige kan få göra en IP scan av sitt företag och ansöka om att få tillbaka 75% av kostnaden av EUIPO. Kostnaden för en IP scan får högst uppgå till 2000 euro.

Kursen hos EUIPO pågår under 2,5 dag, så gott som heltid, och är gratis men du står för tiden själv. Anmäl ditt intresse och beskriv din bakgrund i ett mejl till Anna Lundqvist

Detta är en del av SMF Fund – EUTM (Europa.eu). 

Läs mer om SME Fund (extern webbplats)