PRV:s nya insynsråd

Regeringen fattade den 25 april beslut om insynsrådets sammansättning.

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift, dels utöva insyn och att ge myndighetschefen råd, dels tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Tre av de totalt sju ledamöterna är nya i PRV:s insynsråd. Förordnandet för alla ledamöter gäller från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 december 2021. 

Ledamöter i PRV:s insynsråd

Nya ledamöter:
Ann Hellenius, Scandic Hotels, It- och digitaliseringschef
Fredrik Hörstedt, vice rektor på Chalmers 
Sanna Wolk, professor i immaterialrätt på Uppsala universitet

Förlängt förordnande:
Hanns Hallesius, IP-chef på Electrolux
Magnus Hallin, VD, AWA
Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat på Gozzi Advokater, specialiserad på IP-rätt
Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt på Svenskt Näringsliv

Insynsrådet leds av Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV.