Statistikårsbok 2019 med temafokus

Statistikårsboken ger unik kunskap som behövs för att se och förstå innovationsutvecklingen i omvärlden.

PRV:s årliga Statistikårsbok innehåller unik information och statistik om innovation och immaterialrätt. I Statistikårsboken redovisas status och trender för ansökningar inom patent, varumärke och design för 2019, med historik bakåt under 2000-talet.

Statistikårsboken ger unik kunskap som behövs för att se och förstå innovationsutvecklingen och den vänder sig till alla som har intresse och nytta av att följa det immaterialrättsliga området.

Årets upplaga fokuserar på två huvudområden:

Kvinnliga innovatörer

Det kvinnliga bidraget är anmärkningsvärt litet bland alla immaterialrättsansökningar för 2019. Det framkommer då gruppen svenska innovatörer analyseras (uppfinnare eller formgivare) som legat bakom immaterialrättansökningarna. Under 2019 var andelen nationella patentansökningar till PRV som hade en kvinnlig uppfinnare endast 14%. Andelen nationella designansökningar med åtminstone en kvinnlig formgivare var 29%.

Coronavirus och forskningsartiklar

De publicerade forskningsartiklarna har ökat kraftigt under årets första fem månader. En sökning på coronavirus i forskningsdatabasen PubMed tydliggör att när SARS-CoV spreds under 2003 ökade antalet publicerade forskningsartiklar på detta område mycket snabbt och kraftigt. Nivåerna för publicerade forskningsartiklar har därefter fortsatt att ligga på en högre nivå innan de nu, på grund av SARS-CoV-2, under de första fem månaderna av 2020 ökat väldigt kraftigt igen.

Statistikårsboken 2019 finns här

Kontakta PRV om du behöver statistikårsboken i tryckt exemplar.

Kontakta oss