Sverige ansluter sig till Convergence Programme 8

Sverige ansluter sig till ny praxis inom EU, Convergence Programme 8, från och med den 15 januari 2021 för att bidra till harmonisering av varumärkes-praxis inom EU. Den nya praxisen CP8 gäller i EU från 15 oktober.

EU:s immaterialrättsmyndigheter samarbetar inom ramen för detta konvergensprogram för att harmonisera praxis inom EU, inom olika delområden för varumärkes- och mönsterrätt.

Myndigheterna har nu enats om en gemensam praxis vad gäller användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen (CP8). Syftet är att identifiera allmänna principer för att bedöma när användningen av ett varumärke i en form som skiljer sig från den registrerade, ändrar dess särskiljningsförmåga.

Vägledning: Användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen, EUIPO (pdf 2 MB)

Vi vill betona att vägledningen ovan, liksom övriga dokument från Convergence Programmes, inte är en rättskälla.