Sverige ansluter sig till Convergence Programme11

Sverige ansluter sig till ny praxis inom EU, Convergence Programme 11, från och med den 1 juli 2021 för att bidra till harmonisering av varumärkes-praxis inom EU. Den nya praxisen CP11 gäller i EU från 14 april.

EU:s immaterialrättsmyndigheter samarbetar inom ramen för konvergensprogrammen för att harmonisera praxis inom EU, inom olika delområden för varumärkes- och mönsterrätt.

Myndigheterna har nu enats om en gemensam praxis vad gäller riktlinjer för nya typer av varumärken; ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken.  

Syftet är att identifiera allmänna principer för såväl formella krav vid granskning som absoluta och relativa registreringshinder.  

CP11 Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder (pdf, extern webbplats)

Vi vill betona att vägledningen ovan, liksom övriga dokument från Convergence Programmes, inte är en rättskälla.