Sverige är ett litet men innovativt land

Sverige är det mest innovativa landet bland EPO:s medlemsstater och dessutom världsledande inom flera teknikområden. Detta menar António Campinos, president för den europeiska patentorganisation, EPO.

António Campinos, med en delegation från EPO, besökte Patent- och registreringsverket i Stockholm, PRV, den 4 september.

Delegationen från EPO ville ta del av PRV:s och svenska patentexperters syn på EPO och hur organisationen bör utvecklas.

Arbetar för kortare handläggningstider

Utmaningar som EPO arbetar med just nu är att få enhetlig praxis, förutsebarhet, kostnadseffektivitet och kortare handläggningstider. Det finns även planer på att starta ett IP-Observatorium vid EPO, liknade det som den europeiska immaterialrättsorganisationen, EUIPO, har för sina verksamhetsområden.

Samarbete inom Europa viktigt

António Campinos betonade vikten av att samarbeta inom Europa för att hantera många stora frågor som till exempel en växande asiatisk marknad, utmaningar med kompetensförsörjning och digitalisering. EPO samlar till exempel nu in synpunkter, behov och önskemål från de 38 medlemsländerna vad gäller EPO:s IT-system, bland annat för att göra patentansökan.

Utveckla användandet av artificiell intelligens

Det diskuterades även hur artificiell intelligens kan användas för granskning av patentansökningar, något som redan görs idag för 30 procent av de inkommande patentansökningarna. Detta kan utvecklas även om det aldrig kan ersätta mänsklig granskning helt.

I samband med besöket från EPO bjöd PRV in till frukostseminarium då immaterialrättsexperter inom industrin, ombuds- och advokatbyråer fick chansen att ställa frågor.