Sverige i toppen med patent på internetuppkopplad teknik

Sverige är det land i Europa som ansöker om flest internationella patent inom Industri 4.0, det vill säga teknik som kopplas upp mot internet.

Drygt var fjärde europeisk ansökan kommer från Sverige. Även globalt sett står Sverige i framkant på området visar statistik som PRV sammanställt. Med drygt 2600 internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) inom Industri 4.0 från 2010 och framåt placerar sig Sverige på en femteplats av alla världens länder.

Industri 4.0 förväntas förändra vår vardag

På samma sätt som tre tidigare industriella revolutionerna har påverkat samhället och våra liv, kan den fjärde komma att påverka människors vardag och livsbetingelser. Teknikområdet är under stark utveckling.

Mindre företag behöver större kunskap

Ericsson bidrar med sina patent inom telekommunikationsområdet stort till de många patentansökningarna från Sverige. Mindre företag har sannolikt en outnyttjad potential på området. Det behövs dock större kunskap om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem, inte minst med tanke på konkurrensen från USA, Kina, Sydkorea och Japan.

Pressmeddelande 2019-05-23: Sverige främst i Europa med patent inom Industri 4.0