Sveriges första rörelsevarumärke visualiserar koldioxidavtryck

Sedan årsskiftet är det möjligt för svenska företag att söka varumärkesskydd för nya typer av multimedia, såsom ljud, rörliga bilder och hologram i Sverige. Först ut inom den nya varumärkeskategorin rörelsemärke är ett varumärke som visualiserar koldioxidavtryck från företag, organisationer och privatpersoner.

Mats Huss är först i Sverige med en godkänd ansökan för ett rörelsevarumärke.

- I de flesta fall när man pratar om koldioxidavtryck pratar man om hur mycket som släpps ut. Vi vill göra tvärtom. Därför har vi utvecklat ett belönande rörelsemärke som visualiserar hur bra företags och organisationers hållbarhetsarbete avseende koldioxid är och även ta tempen på hur hållbart privatpersoner lever, berättar Mats.

EU:s nya varumärkesdirektiv, som trädde i kraft 1 januari i år, innebar bland annat att kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt, till exempel med en logotyp i tryck, togs bort. 

- Den här modernare lagstiftningen för varumärke har öppnat upp helt nya möjligheter att skydda värdefull media och teknik, säger Håkan Ekdahl, enhetschef design- och varumärkesavdelningen på PRV.

Till PRV:s pressmeddelande: Sveriges första varumärke inom rörlig bild visualiserar koldioxidavtryck (extern webbplats)

Rörelsemärket Global Footprint Level: Mats Huss och Karl-Fredrik Johnfors.