Tillgänglig webbplats

Idag publicerar vi en uppdaterad version av vår webbplats. Prv.se har nu blivit mer kundorienterad och tillgänglig enligt de nya lagkraven om tillgänglighet.

Bland annat har följande förbättringar genomförts:

  • Lyssna på webbplatsen finns som ikon i sidhuvudet.
  • Vi har gjort en tillgänglighetsredogörelse och ett formulär där användare kan rapportera brister i tillgänglighet.
  • Webbplatsens underliggande kod och grafiska gränssnitt är tillgänglighetsanpassat.
  • Startsidans huvudmeny har fler ingångar.
  • Utbildningar, Databaser, Konsulttjänster och Bibliotek lyfts fram.
  • Målgruppsingångarna med anpassat innehåll för särskilda roller lyfts fram.
  • Sidfoten med fler snabbingångar finns på alla undersidor.