Tillskott på 4000 Svenska patentdokument i Espacenet

Sedan 1 oktober finns alla svenska patentdokument publicerade efter 1 januari 2018 sökbara i fulltext i söktjänsten Espacenet.

Det handlar om 100.000 sidor text med beskrivningar och patentkrav från svenska patentdokument som nu är sökbara i EPO:s söktjänst Espacenet.

Texten i alla nya svenska patentdokument har tolkats med hjälp av OCR (optisk teckenigenkänning) och korrekturläses efter publiceringen. PRV arbetar tillsammans med EPO för att tillgängliggöra OCR-tolkad text från alla svenska patentansökningar publicerade 1973 och senare.

Espacenet innehåller flera databaser. Svensk text söker du i databasen "SE – Patentdokument från Sverige". Sökning i engelsk text gör du i databasen "Worldwide EN – Patentansökningar publicerade på engelska".

Gå till Espacenet