Tysklands dom om UPC

Beslutet att godkänna Unified Patent Court, UPC, är ogiltigt.

Den tyska författningsdomstolen har kommit med sitt avgörande angående Tysklands godkännande av domstolsavtalet om Unified Patent Court (UPC) i förhållande till tysk grundlag. Beslutet att godkänna UPC är ogiltigt.

Läs mer hos Unified Patent Court (extern webbplats)