Ny kurs - Upphovsrätt på tre timmar

PRV håller en helt ny kurs om upphovsrätt. Kursen ger en förståelse för det upphovsrättsliga skyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom upphovsrätten.

Upphovsrätt på tre timmar

  • Vad skyddas av upphovsrätt?
  • Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet?
  • Finns det några undantag från upphovsrätten?
  • Gäller upphovsrätten i digitala medier?

Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på ett företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, organisationer, affärsstrateger med flera yrkesroller.
Kursen är en halvdag och belagd med avgift. 

Datum: Presenteras inom kort

Här kan du lära dig mer om upphovsrätt