Täpp till gapet som hindrar svensk innovation och värdeskapande

Sverige producerar ny kunskap och därmed nya immateriella tillgångar i rasande fart. Men vi är dåliga på att skapa värde av tillgångarna i form av nya företag och genomslag på marknaden och i samhället. Därmed tappar vi i konkurrenskraft och tillväxt. Banbrytande forskning i Sverige stannar många gånger med att vi delar resultatet, och innovationssteget uteblir. Detta beror på ett kunskapsgap som både är utbrett och strukturellt, anser vi.

PRV anordnar i samarbete med CIP-forum en dialog om bristen på kunskap om strategisk hantering av immateriella tillgångar. Vi målar upp vår bild av gapet och belyser konsekvenserna för små och medelstora företag, för industrin och för akademi och forskning. Se det bifogade preliminära programmet

Det behövs, förutom en ökad generell kunskap, en bredare kompetens särskilt mot bakgrund av dagens komplexa, snabbrörliga och multidisciplinära kontext. Dessutom behöver bristen på kunskap om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar åtgärdas, en kunskap som krävs för att hanteringen inte bara blir en juridisk fråga om ägande, och ansöknings- och försvarsstrategier.

Det finns ljusglimtar! Med anledning av Sveriges ordförandeskap inom EU hölls i juni en konferens om Deep tech. Där handlade ett av tre fokusområden om immateriella tillgångar. Där lyftes vikten av utbildning och kunskapshöjning av företagen, akademin, finansiärerna och hela ekosystemet när det gäller affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar för ökat nyttiggörande och konkurrenskraft.

En annat steg i rätt riktning är den sista debatten i riksdagen innan sommaren. Den handlade om en offensiv innovationsstrategi där immateriella tillgångar och immaterialrätten lyftes upp som särskilt viktiga. En offensiv innovationsstrategi (Interpellationsdebatt 21 juni 2023) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Hur kan vi bidra till en förändring för dessa frågors relevans, bredd och självklarhet? Vi förväntar oss en framåtdrivande diskussion om kunskapsgapet och om hur vi ger bättre förutsättningar för Sveriges värdeskapande och konkurrenskraft.

Dagen är på engelska.

Ladda ner programmet

Uppdaterad 2023-11-14