Idag lanseras Afori – arenan för innovationsupphandling

Afori är mötesplatsen för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Målet är att fler innovationsupphandlingar genomförs i Sverige, så att forskning och innovation kan komma ut i samhället och bidra till samhällets gröna omställning, ökad välfärd och näringslivets konkurrenskraft.

PRV har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Vinnova fått ett övergripande regeringsuppdrag där målet är att öka nyttan och tillväxt från svensk forskning. En av vägarna till detta är att myndigheterna ska verka för att öka offentlig upphandling där man använder och stimulerar innovation. Innovation för att bidra till ökad välfärd, ökad konkurrenskraft men även samhällets gröna omställning.

PRVs roll i uppdraget är att sprida kunskapen om hur man kan reglera ägandet till de tillgångar som skapas vid innovation så att det skapas mest nytta. Detta kan nämligen bli lite komplext, särskilt i situationer med både upphandling och samskapande.

Vad är en innovationsupphandling?

Med hjälp av innovationsupphandling kan den offentliga sektorn i dialog med företag skapa tillgång till produkter och lösningar som bättre svarar mot offentliga behov. Innovationsupphandling kan bidra till förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden.

Ordet innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor, motsvarande ca 18 procent av Sveriges BNP. När politiker och offentliga tjänstemän lägger upp riktlinjer och utför offentliga upphandlingar behöver de inte bara ta hänsyn till dagens behov, utan också investera för framtida utmaningar.

Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar.

Innovationsupphandling och immaterialrätt

Det är viktigt att stimulera innovationsupphandling som en del i att stärka innovation och företagande i Sverige. Innovationsupphandling innebär att man inte köper en färdig produkt. Man har ett behov utan lösning på marknaden och upphandlar att någon utvecklar en lösning. I utvecklingsarbetet uppstår en mängd immateriella tillgångar. Utan en strategi för hur de tillgångarna ska hanteras av både beställare och leverantör kan det bli svårt att lyckas med upphandlingen och få den ekonomiska utväxling man önskar.

Det är viktigt att projektparterna kommer överens om hur tillgångarna får användas under och inte minst efter projektet. Ett exempel kan vara att komma överens om huruvida mjukvara som utvecklas i projektet även får användas för andra tillämpningar.

Innovatören får med immaterialrätt möjlighet att styra många av tillgångarna. Det är alltså viktigt att från allra första början ha immateriella tillgångar och immaterialrätt i tankarna. PRV bidrar med kunskap om just detta.

Charlott Galant, kundansvarig på PRV tror att detta kan bli en plattform för alla aktörer i en innovationsupphandling.

 - Vi hoppas och tror att beställare och leverantörer möts på plattformen och att det skapas en förståelse och kunskap för varandras behov och utmaningar för då tror vi att det blir mer och ännu bättre innovation i upphandling. Sen hoppas vi såklart att alla tar tillfället i akt och lär sig mer om hantering av immateriella tillgångar, vilket är en grundsten i allt innovationsarbete.

Innovation i upphandling

Läs om Afori på Linkedin

Välkommen till AforiUppdaterad 2023-02-03