Andra allmänna konsultationen gällande EPOs Observatorium

Europeiska patentverket (EPO) genomför en allmän konsultation för att ta in synpunkter från intressenter och inkludera dem i den första tvååriga arbetsplanen (2023–2025) för sitt Observatorium för patent och teknologi.

Observatoriet ska bidra till en djupare och mer omfattande förståelse för viktiga frågor som rör framtiden för innovation och teknologi, och deras inverkan på patentsystemet.

EPO - Second public consultation on the EPO Observatory.

Konsultationen pågår till fredagen den 10 mars och är öppen för alla intressenter och experter i innovationsekosystemet. EPO uppmuntrar deltagande från en bred grupp innovationsexperter och inte bara IP-specialister. Här är det möjligt att komma med synpunkter:

EPO - Public online user consultation on the Guidelines

Inrättandet av Observatoriet godkändes av EPO:s förvaltningsråd i juni 2022. Konceptet för Observatoriet och det förslag som lades fram för rådet utvecklades med hjälp av synpunkter från en första publik konsultation som genomfördes i februari 2022.

Här finns förvaltningsrådets dokument CA/47/22 (pdf)