Fler ändringar i PCT:s regler

Ändringar i PCTs regler med verkan från 1 juli.

Ny standard för sekvenslistor och fler andra ändringar i PCTs regler träder i kraft 1 juli.

Läs mer om WIPO ST.26 - ny standard för sekvenslistor

Läs om alla nya PCT bestämmelser i WIPO:s nyhetsbrev