Årets dagar räknas ner men varumärken de blir fler

Det börjar bli dags att summera 2021 och vad kan passa bättre än att göra det med statistik på antalet registrerade varumärken från Patent och Registreringsverket.

Under året har det skett en markant ökning i flera regioner av antalet varumärkesansökningar. De regioner som sticker ut mest är Jämtland och Västernorrland som ökat med 47 respektive 32 procent jämfört med 2021. Även Norrbotten, Kronoberg, Örebro och Östergötland har ökat gentemot fjolåret.

  • Det är glädjande att kunskapen bland Sveriges företagare om vikten av att skydda sina varumärken verkar ha ökat, menar Patrik Rönnkvist, avdelningschef på Patent och Registreringsverket, PRV.
  • Vi vet att företag som vårdar sin immaterialrätt, som kan vara alltifrån affärsidé till logotype och domännamn, har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar, förklarar Patrik Rönnkvist.

*Under perioden jan – nov har det totalt inkommit 8 096 VM-ansökningar.
Under motsvarande period 2020 var siffran 7 983 st.                                                                                                                

Ansökningar från Sverige är fördelade enligt följande

 

Län Jan-Nov

2021

2020

Procent

STOCKHOLM

3 096

3 124

-0,9%

VÄSTRA GÖTALAND

1 264

1 157

9,2%

SKÅNE

939

963

-2,5%

HALLAND

229

230

-0,4%

ÖSTERGÖTLAND

254

215

18,1%

UPPSALA

221

222

-0,5%

JÖNKÖPING

158

164

-3,7%

DALARNA

125

127

-1,6%

KALMAR

94

98

-4,1%

VÄRMLAND

93

102

-8,8%

GÄVLEBORG

114

111

2,7%

VÄSTMANLAND

121

119

1,7%

VÄSTERBOTTEN

110

120

-8,3%

ÖREBRO

127

107

18,7%

SÖDERMANLAND

111

118

-5,9%

NORRBOTTEN

117

96

21,9%

JÄMTLAND

85

58

46,6%

VÄSTERNORRLAND

127

96

32,3%

KRONOBERG

94

74

27,0%

GOTLAND

47

78

-39,7%

BLEKINGE

51

61

-16,4%

Summa

7 577

7 440

1,8%

 

 

Uppdaterad 2023-04-18