Händer ritar ett streck med hjälp av linjal
Foto: Casper Hedberg

Avdrag på kostnaden för genomgång av företagets immateriella tillgångar

1 oktober öppnar en extra ansökningsperiod för SME Fund. Du som företagare har nu möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och/eller registreringsavgiften för varumärke och design. Under ansökningsperioden första till sista oktober är det först till kvarn som gäller för företag att söka medel ur SME Fund.

Sedan januari har små och medelstora företag haft möjlighet att söka bidrag från EUIPOs SME Fund och få tillbaka halva grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design hos EUIPO eller annan myndighet inom EU, däribland PRV.

Nu kan du också få 75% avdrag på kostnaden för en genomgång av företagets immateriella tillgångar, en IP scan.

Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden. Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj.

Ett företag som väljer att ta del av båda tjänsterna kan få upp till 1 500 EUR i ersättning. Företag som endast nyttjar IP scan kan få upp till 1 125 EUR i ersättning.

Denna IP scan samordnas av PRV. Mer om hur du ansöker om att få ta del av tjänsten kan du läsa här.

Grants SME Fund - EUTM (extern webbplats)

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP scanningen.

Kontakt: