Olaglig streaming av live-evenemang

Olaglig streaming av live-evenemang, i synnerhet sport, är ett växande problem.

Kommissionen vill uppmuntra EU-länderna och privata aktörer att använda EU-lagstiftningens olika verktyg för att effektivare bekämpa olaglig spridning av direktsänt innehåll på nätet. 

Därför har man tagit initiativ till att ta fram en verktygslåda för att bekämpa olaglig streaming. Allmänheten, företag, civilsamhället, myndigheter eller andra som berörs kan vara med och påverka arbetet.

Nu vill man ha in synpunkter som man sedan kommer att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med initiativet. 

Använd denna länk för att lämna dina synpunkter