Enhetligt patent blir verklighet 1 juni

Tyskland har nu ratificerat domstolsavtalet avseende det enhetliga patentsystemet, vilket innebär att systemet träder i kraft 1 juni i år. Patent som meddelas av EPO efter detta datum kan därmed ges enhetlig verkan på begäran av sökanden. 

 Det enhetliga patentsystemet ersätter inte de tidigare vägarna till patent, utan utgör en ytterligare väg. Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Till en början kommer ett enhetligt patent att vara giltigt i 17 länder. De kommer gradvis att bli fler, men ett par länder har valt att helt stå utanför systemet. Begär du enhetlig verkan av ditt europeiska patent har du sedan ändå möjlighet att validera det i resterande EPC-länder. 

Det europeiska patentverket kommer att sköta all administration kring de enhetliga patenten. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste därför lämnas till EPO inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin.

PRVs pressmeddelande:
Det enhetliga patentsystemet träder i kraft 1 juni

PRVs patentjurist Bengt Staffas förklarar i Ny Teknik vad det innebär för dig som söker patent

Enhetligt patent