Enhetligt patent träder i kraft

Idag den 1 juni träder det enhetliga patentsystemet ikraft. En dröm som föddes redan på sjuttiotalet som efter förhandlingar fram och tillbaka sedan 2009 nu äntligen landat.

Patent som meddelas av EPO kan nu ges enhetlig verkan på begäran av sökanden. Det enhetliga patentsystemet ersätter inte de tidigare vägarna till patent, utan utgör en ytterligare väg. Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Till en början kommer ett enhetligt patent att vara giltigt i 17 länder. De kommer gradvis att bli fler, men ett par länder har valt att helt stå utanför systemet. Begär du enhetlig verkan av ditt europeiska patent har du sedan ändå möjlighet att validera det i resterande EPC-länder på traditionellt vis. 

Det europeiska patentverket kommer att sköta all administration kring de enhetliga patenten. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste därför lämnas till EPO inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin.

Läs mer om enhetligt patent

Läs mer om det enhetliga patentsystemet på EPO:s webbplats  

En europeisk milstolpe

Uppdaterad 2023-06-01