Händer ritar ett streck med hjälp av linjal
Foto: Casper Hedberg

EU-bidrag till små och medelstora företag

Snart öppnar möjligheten för små och medelstora företag att söka bidrag från EUIPOs SME Fund. Ansökningsperioden pågår mellan 10 januari och 16 december 2022 och det är först till kvarn som gäller.

Du som företagare har då möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och/eller registreringsavgiften för varumärke och design.
Under ansökningsperioden är det först till kvarn som gäller för företag att söka medel ur SME Fund.

Små och medelstora företag som söker bidrag från EUIPOs SME Fund får tillbaka halva grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design hos EUIPO eller annan myndighet inom EU, däribland PRV.

Nu kan du också få 75% avdrag på kostnaden för en genomgång av företagets immateriella tillgångar, en IP scan.

Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden. Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj.

Ett företag som väljer att ta del av båda tjänsterna kan få upp till 1 500 EUR i ersättning. Företag som endast nyttjar IP scan kan få upp till 1 125 EUR i ersättning.

Denna IP scan samordnas av PRV. Mer om hur du ansöker om att få ta del av tjänsten kan du läsa här.

Grants SME Fund - EUTM (extern webbplats)

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP scanningen.

Kontakt: