EU trappar upp kampen mot piratkopiering

Europeiska kommissionen (EC) arbetar med att ta fram en EU-verktygslåda mot varumärkesförfalskning som syftar till att fastställa principer för sammanhängande gemensamma åtgärder, samarbete och datadelning mellan rättighetsinnehavare, mellanhänder och brottsbekämpande myndigheter.

Handeln med förfalskade varor är kopplad till organiserad brottslighet. Den hotar konsumenternas hälsa och säkerhet och leder till att företag och länder förlorar försäljnings- och skatteintäkter. 

För att intensifiera kampen mot förfalskningar och piratkopierade varor vill Europeiska kommissionen med det här initiativet klargöra de olika rollerna för rättighetsinnehavare, mellanhänder (t.ex. nätplattformar, betal- och transporttjänster och domännamnsregister och domännamnsregistratorer) och myndigheter.

Med detta förslag vill de hitta sätt att förbättra samarbetet och informationsutbytet inom EU och uppmuntra användningen av ny teknik.

Alla som kan påverkas av en befintlig eller föreslagen EU-åtgärd kan lämna in synpunkter, till exempel myndigheter, företag, organisationer i civilsamhället och allmänheten.

För att fånga upp synpunkter och åsikter bjuder Europeiska kommissionen in alla relevanta intressenter i den offentliga och privata sektorn med uppmaningen att lämna in synpunkter så att de kan vidareutveckla och finjustera verktygslådan.

De vill veta vad du tycker och kommer att ta hänsyn till dina synpunkter när de arbetar vidare med förslaget.

Lämna dina synpunkter här t.o.m. den 3 mars

Uppdaterad 2023-02-03