Förändrade PCT-avgifter fr o m 1 januari 2023

Avgiftsändringen sker på grund av valutajusteringar

Granskningsavgift liksom avgift för oberoende uppfinning liksom avgift för tilläggsgranskning:
19 330 kr

Internationell ansökningsavgift: 15 010 kr

För varje sida utöver 30: 170 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via PDF: 2 260 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via XML: 3 390 kr

Handläggningsavgift fas II: 2 260 kr

Till prislistan