Förändrade PCT-avgifter från 1 juli

Förändrade PCT-avgifter från och med 1 juli 2022 på grund av valutajusteringar

Internationell ansökningsavgift: 13 470 kr
- för varje sida utöver 30: 150 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via PDF: 2 020 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via XML: 3 030 kr

Handläggningsavgift fas II: 2 020 kr

Till prislistan