Förändrade PCT-avgifter

Följande PCT-avgifter justeras från 1 januari 2022

Internationell ansökningsavgift: 12 520 SEK

Avgift för varje sida utöver 30: 140 SEK (ingen skillnad)

Avgiftsreducering: Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via PDF-format ska avgiften reduceras med 1 880 SEK.

Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via XML-format ska avgiften reduceras med 2 820 SEK.

Granskningsavgift liksom avgift för oberoende uppfinning liksom avgift för tilläggsgranskning: 18 000 SEK

Handläggningsavgift fas II: 1 880 SEK