Horizon IP Scan - kostnadsfri IP-tjänst för små och medelstora företag

Med IP-tjänsten Horizon IP Scan kan små och medelstora företag få gratis assistans att hantera och värdera sina immateriella rättigheter i forsknings- och innovationssamarbeten.

Horizon IP Scan är en kostnadsfri IP-tjänst som tillhandahålls av Europeiska kommissionen oh utförs av ett ombud. Den är speciellt utformad för att hjälpa europeiska nystartade företag och andra små och medelstora företag, som är involverade i EU-finansierade forskningsprojekt, att effektivt hantera och värdera immateriella tillgångar i samverkande forsknings- och innovationsinsatser.

Med hjälp av ombud sker en bedömning av dina immateriella tillgångar. Det innebär dels guidning i hur du kan skydda din befintliga immateriella tillgångar när du inleder ett samarbete och dels assistera verksamheten i att utveckla en gemensam strategi med dina partners för att hantera och utnyttja de nya immateriella tillgångar som uppstår genom samarbete.

Några av förutsättningarna

  • Det ombud som utför tjänsten ersätts med upp till ca €1500 av EU.
  • Tjänsten är tillgänglig till och med november 2023.

Commission.europa.eu