Inspiration eller plagiat - var går gränsen?

Vad avgör en kopia och vem bestämmer det?  Lyssna på Martin Berger, jurist på PRV  i en intervju i P4 Dalarna där han reder ut vad som gäller kring upphovsrätt.

Ett upphovsrättsligt skydd uppstår automatiskt när ett verk kommer till förutsatt att verket är tillräckligt originellt och unikt men hur likt måste en design vara för att vara för likt?

–  Man får inspireras av ett koncept men man får inte plagiera ett konstnärligt verk rakt av. Det kan endast slutligt bedömas i en domstolstvist då man tittar på det som kallas för dubbelskapandekriteriet dvs. om verket har kunnat tillkomma utan kännedom om det verk det påstås göra intrång i.

–  Det finns två sidor av upphovsrätten, dels den ekonomiska rätten som säger att du inte får framställa exemplar av någon annans skyddade verk och sedan den ideella rätten som säger att du inte får förvanska ett verk.

Dubbelskapandekriteriet = När det är så gott som uteslutet att två personer oberoende av varandra skulle kunna skapa samma verk är det skyddat

Lyssna på hela intervjun med Martin Berger i P4 Dalarna