Klassning av virtuella produkter

Med anledning av ett stigande antal varumärkesansökningar med varor och tjänster relaterade till virtuella miljöer och metaversum har PRV tagit fram nya riktlinjer för klassning av virtuella varor och tjänster relaterade till dessa.

Virtuella varor tillhör klass 9 eftersom de klassificeras som digitalt innehåll eller digitala bilder. Med virtuella varor menas icke-fysiska föremål som till exempel kan köpas och användas i online i så kallade communities eller spel.

Varuuppgiften virtuella varor är dock otydlig och måste därför preciseras ytterligare med vad de virtuella varorna avser (till exempel nedladdningsbara virtuella varor, nämligen virtuella kläder). Preciseringskravet av virtuella varor gäller även vid återförsäljning av virtuella varor i klass 35.

I den 12:e editionen av Niceklassificeringen införs varan nedladdningsbara digitala filer autentiserade genom non-fungible tokens [NFT]. NFT behandlas som unika digitala certifikat som är registrerade i en blockkedja och som autentiserar digitala produkter, men de är inte en del av de digitala produkterna. Därför godtar inte PRV non-fungible tokens [NFT] som varuuppgift, utan man behöver precisera vilken typ av digital produkt som autentiseras av NFT.

Tjänster som rör virtuella varor, NFT och virtuella miljöer kommer att klassificeras i enlighet med de etablerade principerna för klassificering av tjänster, till exempel återförsäljning av virtuella kläder (klass 35), restaurangtjänster i virtuella miljöer (klass 43), och medicinsk rådgivning i virtuella miljöer (klass 44).