Flera nya namn i PRV:s insynsråd

Från och med 1 januari 2022 sitter flera nya ledamöter  med i PRV:s insynsråd.

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift, nämligen att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Detta för att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Här är listan på samtliga ledamöter i PRV:s insynsråd:

PRV:s insynsråd

Uppdaterad 2022-10-26