Nya priser för PRV:s konsulttjänster

Varje år i juni kommer priserna för PRV konsulttjänster justeras efter rådande prisläge. I år sker detta 9 juni, varefter det nya timpriset blir 1700kr/h.

Patent- och registreringsverket måste ha kostnadstäckning för alla konsulttjänster. Tjänsterna får varken driva vinst eller gå med förlust. 

På grund av kostnadsökningar behöver PRV därför genomföra ett antal prisjusteringar. De nya avgifterna baseras på  timpriset 1700 SEK för ingenjörsuppdrag och 1200 SEK för design- och varumärkesuppdrag (priser exklusive moms).

Den nya prissättningen kommer att  gälla från och med den 9 juni 2023.

Samtliga prisändringar hittar du under priser och betalning.