Kvinna med ipad

Nu finns en portal för PRV:s öppna och delade data

PRV:s dataportal för öppna data bidrar till att underlätta inhämtning av information som kan användas inom till exempel hantering och visualisering av data och innovation.

Öppna data är digital information från bland annat offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst och det är fritt att använda informationen.

PRV:s dataportal för öppna data följer internationellt överenskomna standarder och rekommendationer för tillgängliggörande av öppna och delade data. Portalen gör det enklare för kunder, intressenter och allmänheten att upptäcka och använda de datamängder vi erbjuder.

Arbetet med PRV:s dataportal är en pågående process där vi fyller på med nya datamängder kontinuerligt och nu  finns även allt innehåll i Svensk Varumärkesdatabas på plats i portalen.

Katalog med öppna och delade data från PRV

Uppdaterad 2023-04-14