Sex nya e-tjänster för varumärke och design

Nu släpper vi sex nya e-tjänster för varumärke och design. E-tjänsterna är framtagna i samarbete med EUIPO, European Union Intellectual Property Office.

Varumärke

Begränsning av varu-och tjänsteförteckning:
Här kan du ladda upp ditt registrerade varumärke och göra begränsningar i varu- och tjänsteförteckningen. Tjänsten kan användas på flera registreringar åt gången.

Registrering eller avregistrering av pantsättningsavtal:
Här kan du lämna in din ansökan om anteckning av pantsättningsavtal alt lämna in en begäran om avregistrering av ett tidigare antecknat pantsättningsavtal. Tjänsten kan användas på flera ansökningar och registreringar åt gången förutsatt att de ingår i samma pantsättningsavtal. Tjänsten fungerar för både på ansökningar och registreringar.

Avregistrering/återkallande av eget varumärke: 
Om du av någon anledning inte vill ha din registrering eller ansökan kvar kan du begära att få den avregistrerad/återkallad. Med e-tjänsten lämnar du in en begäran om avregistrering av ditt registrerade varumärke eller en återkallelse av din varumärkesansökan.

E-tjänster för varumärke

Design

Ändra innehavares namn/adress:
Här gör du adressändring för registrerade design men även för namn- eller firmanamnsändring. Gäller bara på registrerade design.

Ändring eller borttag av ombud:
Här lämnar du in begäran om adressändring för antecknat ombud men kan även lägga till och ta bort ombud. Gäller bara på registrerade design.

Överlåtelse av design:
Tjänsten används för att anteckna ny innehavare på registreringen. Om du köper eller på annat sätt förvärvar en design registrering ska detta antecknas i PRV:s designregister genom en anteckning i registret. Till begäran om anteckning av överlåtelse ska en överlåtelsehandling bifogas. Gäller bara på registrerade design.

E-tjänster för design