Statistikårsboken 2021 - Med blick mot framtiden

Om morgondagens batterier och många andra roliga och oväntade saker finns att läsa i årets statistikårsbok.

Varje år sammanställer vi patentinformation som avspeglar kreativa tendenser i samhället och sätter ljus på vad som är på gång. En framtidsspaning som siar om vad som komma skall och inom vilka områden innovationerna sker. 

Årets upplaga är nu här, med särskilt fokus på miljö- och batteriteknik. Vi har tittat särskilt på framtidens fordon och fått en exklusiv intervju med Northvolt.

Lösningar på världens klimatutmaningar är framtidens enskilt viktigaste fråga. Och elektrifiering är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra klimatmål samtidigt som transporter och produktion fungerar. Här spelar batterierna en avgörande roll. Därför är vi stolta och glada att Northvolt velat dela med sig av sin framgångsresa med oss, i en spännande framtidsspaning.

I år lyfter vi också artificiell intelligens, AI, som ingår i allt fler uppfinningar. Biometri och djup maskinlärning handlar om igenkänning av människor baserade på fysiologiska egenskaper – ansikte och fingeravtryck samt beteendemässiga egenskaper, såsom gång eller tal.

Statistikårsboken, PRV:s årliga skrift om statistik kring patent, varumärke och design, kommer ut en gång per år. 

Statistikårsboken finns att ladda ner här