Svenska historiska patent - ny databas

Idag den 20 maj invigdes databasen Svenska historiska patent. Databasen samlar alla beviljade patent från 1746 – 1945 vilket gör det lättare att leta information om historiska personers patent. Databasen har tagits fram i ett samarbete mellan PRV och Uppsala universitet.

Databasen Svenska historiska patent  är ett sökverktyg för forskare och allmänheten som innehåller detaljerad information om cirka 122,000 patent beviljade i Sverige 1746-1945.

Databasen invigdes av PRV:s Generaldirektör Peter Strömbäck och Rektor Anders Hagfeldt, Uppsala universitet.

Till databasen Svenska historiska patent (1746-1945)

Här kan du se en film om projektet: