Sverige på efterkälken gällande kvinnor inom innovation

Sverige är både ett av världens mest innovativa och mest jämställda länder enligt flertalet internationella studier. Samtidigt ligger vi långt efter många andra länder när det gäller kvinnor inom innovation. Endast 16 procent av nationella patentansökningar har minst en kvinna bland uppfinnarna. Detta är en av slutsatserna när PRV publicerar statistikårsboken för 2022.

PRV:s statistikårsbok redovisar varje år status och trender för immaterialrättsansökningar inom områdena patent, varumärke och design med historik bakåt under 2000-talet. Årets upplaga visar att Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv inom immaterialrätt. Antalet inlämnade internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) från Sverige ökade med 0,6 procent under året. Totalt lämnades det under 2022 in 277 286 ansökningar i världen. 65 procent av dessa kommer från Kina, USA och Japan. På listan över antalet inlämnade ansökningar hamnar Sverige på nionde plats, samma placering som 2021. 

I statistikårsboken 2022 är ett av fokusområdena kvinnlig innovation och när det gäller de internationella ansökningarna så går det att skönja en positiv utveckling. Där har andelen ansökningar med åtminstone en kvinnlig uppfinnare ökat från 17 procent år 2009 till 33 procent för år 2022. När det gäller nationella patentansökningar (patentansökningar i Nationell Serie PRV) är dock utvecklingen långsammare. Där har andelen svenska sökanden med åtminstone en kvinnlig uppfinnare ökat med endast tre procentenheter de senaste 13 åren - från 13 procent år 2009 till knappa 16 procent under 2022. 

- Sverige har en lång tradition av att vara ett av världens mest innovativa länder om man använder antal patentansökningar som måttstock. Det är något vi ska vara stolta över. Samtidigt framträder en tydlig utmaning när vi dyker djupare ner i statistiken. Kvinnors deltagande i innovation, specifikt när det gäller att ligga bakom patentansökningar, är lågt i Sverige och har så varit under lång tid. Det är väldigt bekymrande, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket.

I den internationella jämförelsen framstår Kina som det land som kommit längst när det gäller kvinnor i innovation. Där har 48 procent av alla inlämnade ansökningar åtminstone en kvinnlig uppfinnare. En andel som överträffar samtliga andra relevanta länder med marginal. Till detta tillkommer att Kina sedan 2019 är det land med flest ansökningar. Mycket pekar på att det bidrag till innovationsprocessen som kommer från kvinnliga uppfinnare är en bidragande orsak till den kraftfulla kinesiska utvecklingen av antalet patentansökningar. 

- För att Sverige ska kunna behålla sin innovationskraft och ha möjlighet att konkurrera på den globala arenan är det tydligt att vi behöver adressera problemet med den låga andelen kvinnor i innovation. Tittar vi på det som exporteras utanför EU så är 90 procent immaterialrättsintensivt. Då är det naturligtvis inte alls bra om nästan halva befolkningen inte är engagerade i att bygga konkurrenskraftiga innovationer, säger Peter Strömbäck.

Ta del av Immaterialrättsdagen 2023 med fokus på kvinnor inom innovation

Ta del av hela statistikårsboken 2022

Uppdaterad 2023-05-02