Sverige på bronsplats i världen när innovation mäts

Sverige placerar sig på tredje plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.

- Vi är mycket stolta över att Sverige på nytt är ett av världens mest innovativa länder, säger Peter Strömbäck, generaldirektör PRV. Sverige behåller sin pallplats på topp tre men går i år från silver till brons.

- Vår innovationskraft ger oss möjligheter att möta den gröna och digitala omställningen, att skapa nya produkter och tjänster som kan påverka lokalt och globalt och skapa fler jobb i Sverige.
Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa, avslutar han.

WIPO:s The Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, har man även indikatorer för skapande av appar för mobiltelefoner, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.

Rankingen har publicerats årligen sedan 2007.

Världens 10 mest innovativa länder 2022:

1 Schweiz

2 USA

3 Sverige

4 Storbritannien

5 Nederländerna

6 Sydkorea

7 Singapore

8 Tyskland

9 Finland

10 Danmark