Allmänjuridiska avdelningen

Allmänjuridiska avdelningen arbetar med myndighetens övergripande juridiska frågor.

Allmänjuridiska avdelningen ansvarar för hantering av remisser, avtalsrätt, förvaltningsrätt, allmänna handlingar och sekretess, tillsyn av kollektiva rättighetsförvaltningsorganisationer samt ger stöd till PRV:s andra funktioner med exempelvis upphandlingsjuridik. Avdelningen har arkivansvar för PRV:s samtliga arkiv. Slutligen har avdelningen, som ett stöd till generaldirektören, ansvar för samordning av PRV:s internationella arbetsgrupper.

Ledningsgrupp för avdelningen

Magnus Ahlgren, chefsjurist, avdelningschef

magnus.ahlgren@prv.se