Avdelningen för ekonomi och finans

Avdelningen för ekonomi och finans arbetar med ekonomi och finansiell planering och uppföljning.

Avdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och framtagning av strategier för att möta en omvärld i ständig utveckling. Vi är ett strategiskt stöd till GD och ansvarar för att PRV har en effektiv intern kontroll.

Avdelningen arbetar med övergripande ekonomi och uppföljning, kvalitetsfrågor med ISO-standard samt upphandling och inköp.

Ledningsgrupp för avdelningen

Jan Wernerson, avdelningschef

jan.wernerson@prv.se

Rekrytering pågår, chef, Ekonomienheten

Mattias Arvidsson, chef, Controllerenheten

mattias.arvidsson@prv.se

Susanne Berg, chef, Inköps- och upphandlings-enheten

susanne.berg@prv.se