Finans- och utvecklingsavdelningen

Finans- och utvecklingsavdelningen arbetar med utveckling av verksamheten, ekonomi och finansiell planering och uppföljning.

Avdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och framtagning av strategier för att möta en omvärld i ständig utveckling. Vi är ett strategiskt stöd till GD och ansvarar för att PRV har en effektiv intern kontroll.

Avdelningen arbetar med övergripande utveckling av verksamheten och IT, ekonomi och uppföljning, kvalitetsfrågor med ISO-standard samt upphandling och inköp.

Ledningsgrupp för avdelningen

Jan Wernerson, avdelningschef

jan.wernerson@prv.se

Maziar Soltani, chef, Utvecklingsenheten

maziar.soltani@prv.se

Désirée Emilton, chef, Ekonomienheten

desiree.emilton@prv.se

Mattias Arvidsson, chef, Controllerenheten

mattias.arvidsson@prv.se

Susanne Berg, chef, Inköps- och upphandlings-enheten

susanne.berg@prv.se

Gunnel Altin, Kvalitetsansvarig

gunnel.altin@prv.se