Finans- och upphandlingsavdelningen

Finans- och upphandlingsavdelningen arbetar med ekonomi och finansiell planering och uppföljning.

Avdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och framtagning av strategier för att möta en omvärld i ständig utveckling. Vi är ett strategiskt stöd till GD och ansvarar för att PRV har en effektiv intern kontroll.

Avdelningen arbetar med övergripande ekonomi och uppföljning, kvalitetsfrågor med ISO-standard samt upphandling och inköp.

Ledningsgrupp för avdelningen

Jan Wernerson, avdelningschef

jan.wernerson@prv.se

Mari Fjällborg, chef, Ekonomienheten

marie.fjallborg@prv.se 

Mattias Arvidsson, chef, Controllerenheten

mattias.arvidsson@prv.se

Susanne Berg, chef, Inköps- och upphandlings-enheten

susanne.berg@prv.se

Uppdaterad 2023-04-12