Finans- och upphandlingsavdelningen

Finans- och upphandlingsavdelningen arbetar med ekonomi och finansiell planering och uppföljning.

Avdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och framtagning av strategier för att möta en omvärld i ständig utveckling. Vi är ett strategiskt stöd till GD och ansvarar för att PRV har en effektiv intern kontroll.

Avdelningen arbetar med övergripande ekonomi och uppföljning, kvalitetsfrågor med ISO-standard samt upphandling och inköp.

Ledningsgrupp för avdelningen

Jan Wernerson, avdelningschef

Mari Fjällborg, chef, Ekonomienheten

Mattias Arvidsson, chef, Controllerenheten

Susanne Berg, chef, Inköps- och upphandlings-enheten