HR- och serviceavdelningen

HR- och serviceavdelningen arbetar med myndighetens personalfrågor.

På avdelningen arbetar vi med övergripande personalfrågor, HR-specifika uppdrag och administration.  På avdelningen finns även en serviceenhet för kontors- och fastighetsservice.

Med goda processer, råd och riktlinjer säkerställer vi ett aktivt och kompetent ledarskap och medarbetarskap, en kvalitativ kompetens samt en god arbetsmiljö.  Vi utvecklar och stärker vårt arbetsgivarvarumärke kontinuerligt.

Ledningsgrupp för avdelningen

Gunilla Ström, HR-chef, avdelningschef

Gunilla.strom@prv.se

Anna-Brita Stenson, chef, Serviceenheten

anna-brita.stenson@prv.se