Varumärkesjurist Johan

Johan Nordlund arbetar som jurist på PRV inom varumärkesområdet. I en intervju med honom lyfter han särskilt särskilt fram att PRV är en flexibel arbetsmiljö med stor variation i arbetsuppgifterna. Här finns kompetenta människor och ett snabbrörligt, intressant arbetsområde. Man lär sig väldigt mycket om immaterialrättens betydelse och fastnar aldrig i en inlåst ruta.

”PRV som arbetsmiljö passar många människor, oavsett vem man är. Individen får sitt utrymme och man kommer fort in i arbetet och få ansvar för de delar som man intresserar sig för”, säger Johan.

Kontakt med näringslivet

I sitt arbete står Johan i kontakt med näringslivet och får ta del av det unika innovationsklimatet i Sverige. Han träffar företagare, beslutsfattare, studenter och intresseorganisationer. I arbetet som jurist på PRV får han möjlighet att informera och sprida kunskap kring immaterialrättens betydelse för företagande och innovation. Rättsområdet är komplext och det får mer och mer plats i samhällsutvecklingen.

”Immaterialrätten är fortfarande ett ganska outforskat ämne för många företagare och innovatörer. Jag träffar många som leder innovationsutvecklingen i Sverige och har förstått att de efterfrågar mer kunskap om immaterialrättens betydelse för de ekonomiska värdena”, berättar Johan.

Delta i den internationella utvecklingen

På PRV har Johan möjlighet att följa och delta i den internationella utvecklingen. Här känner han sig som en del av Europa och övriga världen. Immaterialrätten är en global företeelse där harmonisering mellan lagar och praxis ständigt diskuteras i samarbete med till exempel den europeiska myndigheten EUIPO som hanterar varumärke och design eller WIPO som är en internationell immaterialrättsorganisation.

”På PRV får jag möjlighet att utveckla mig och påverka innovationsklimatet i Sverige”, avslutar Johan.